Позиция: Начало >> Общински съвет >> Решения(мандат 2007-2011)
Години: 20092010
10-07-2009 Решения приети на 1-во заседание на Общински съвет - 12.11.2007г.
10-07-2009 Решения приети на 2-ро заседание на Общински съвет - 26.11.2007г.
10-07-2009 Решения приети на 3-то заседание на Общински съвет - 04.12.2007г.
10-07-2009 Решения приети на 4-то заседание на Общински съвет - 07.12.2007г.
10-07-2009 Решения приети на 5-то заседание на Общински съвет - 31.01.2008г.
21-07-2009 Решения приети на 6-то заседание на Общински съвет - 26.02.2008г.
22-07-2009 Решения приети на 7-то заседание на Общински съвет - 28.03.2008г.
24-07-2009 Решения приети на 8-то заседание на Общински съвет - 15.04.2008г.
24-07-2009 Решения приети на 9-то заседание на Общински съвет - 25.04.2008г.
24-08-2009 Решения приети на 10-то заседание на Общински съвет - 29.05.2008г.
02-09-2009 Решения приети на 11-то заседание на Общински съвет - 24.06.2008г.
02-09-2009 Решения приети на 12-то заседание на Общински съвет - 23.07.2008г.
23-10-2009 Решения приети на 13-то заседание на Общински съвет - 11.08.2008г.
23-10-2009 Решения приети на 14-то заседание на Общински съвет - 11.09.2008г.
23-10-2009 Решения приети на 15-то заседание на Общински съвет - 25.09.2008г.
23-10-2009 Решения приети на 16то заседание на Общински съвет - 30.10.2008г.
23-10-2009 Решения приети на 17-то заседание на Общински съвет - 28.11.2008г.
04-11-2009 Решения приети на 18-то заседание на Общински съвет - 18.12.2008г.
05-11-2009 Решения приети на 19-то заседание на Общински съвет - 27.01.2009г.
19-11-2009 Решения приети на 20-то заседание на Общински съвет - 13.02.2009г.
назад           нагоре